Free
רדיו חיפה - חם אש Free - In Google Play

עכשיו בשידור חי:

המוזיקה של רדיו חיפה  

"לא אסכים לחלוקת ציונים ליהודים"

מדליקים אש | 14 בנובמבר 2017, 10:31

ח"כ קסניה סבטלובה (מחנה ציוני) תקפת את אמירותיו של יו"ר מפלגתה אבי גבאי.